Kinderdijk

De Alblasserwaard is een landstreek in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland en vormt tevens het zuidelijk deel van het Groene Hart. Het betreft een laaggelegen en dunbevolkt gebied dat wordt omsloten door rivieren en kanalen. De Alblasserwaard wordt doorsneden door sloten, vaarten en een tweetal kleine riviertjes: de Alblas en de Giessen. En in de laagste, westelijke punt van de Alblasserwaard vind u het dorp Kinderdijk, waar 19 authentieke, iconische windmolens het polderlandschap sieren… Landschappelijk gezien is de Alblasserwaard een prachtig, uitgestrekt veenweidegebied beneden de zeespiegel. De geschiedenis van de Alblasserwaard begon toen er zo’n 10.000 jaar geleden door de wind zandduinen oftewel “donken” werden opgeworpen, waarvan sommige nog altijd in het landschap zichtbaar zijn. Na enkele bevolkingen en ontvolkingen werd de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De afwatering van de Alblasserwaard verliep tot in de 13e eeuw langs natuurlijke weg. Via veenriviertjes vloeide het overtollige water naar de grote rivieren. Door ontwatering en het inklinken van de bodem ontstonden echter steeds vaker problemen bij hoge rivierwaterpeilen. In opdracht van de Hollandse graaf Floris V werd het eerste waterschap opgericht, met als doelstelling het beheer en onderhoud van de dijkring van de Alblasserwaard. Halverwege de 14e eeuw werden twee grote afwateringseenheden tot stand gebracht: de waterschappen Overwaard en Nederwaard. De afwatering van de Alblasserwaard in de Lek vond plaats op het laagste punt bij het dorp Kinderdijk. Hier kwamen de hoofdwatergangen van de Overwaard (het Achterwaterschap) en de Nederwaard (het Nieuwe Waterschap) tezamen; tot op heden slechts gescheiden door een smalle kade. Bij lage rivierwaterstanden kon afzonderlijk –via een aantal sluizen– worden geloosd. Dit systeem werd omstreeks 1738 vervangen door het nieuwe boezemstelsel… De toenemende lozingsproblemen leidden tot de aanleg van hoge (berg)boezems. Om het water vanuit de lage boezem in de hoge boezem te kunnen malen, werden 19 windmolens gebouwd. Deze molens vormen nu het unieke molenlandschap van Kinderdijk. (bron: www.kinderdijk.nl)